Jumat, 11 Januari 2013

Motivation

Janganlah takut jika mempunyai banyak mimpi tetapi tidak terwujud, tapi takutlah jika tidak mempunyai mimpi dan itu terwujud